Osnovni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je Toptime d.o.o., Stegne 33, Ljubljana

Pojmi

GDPR: pomeni Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) – pojmi, opisani v GDPR, se uporabljajo tudi v tej politiki.

ZVOP-2: pomeni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22)

Katere so moje pravice in kako jih lahko uveljavljam?

Pri nas lahko v zvezi s svojimi osebnimi podatki kadarkoli uveljavljate naslednje pravice:

Vaše pravice so pravica:

  • do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
  • do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
  • do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu (oz. zakonska obveznost) ali si nam dal svojo privolitev;
  • pravico do omejitve osebnih podatkov (v določenih primerih);
  • pravica do ugovora – v primeru, kadar se obdelava izvaja na podlagi zakonitega interesa;
  • pravica do prenosljivosti – v primeru pogodbe ali osebne privolitve & obdelava se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Svoje pravice lahko uveljavljate pisno na naslovu upravljavca ali prek e-naslova gdpr@toptime.si V določenih primerih vas bomo morda kontaktirali z namenom, da preverimo vašo identiteto.

Možnost pritožbe: če boste menili, da vaših pravic ne izvršujemo ustrezno, bomo veseli, če se najprej obrnete na nas. Če tudi to ne bo zadostovalo, lahko vložite pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Nameni obdelave:

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.


Podrobneje

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen GDPR) upravljavec osebne podatke obdeluje za namen varnosti spletne strani in preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlorabe gesel ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).

Če nas kontaktirate prek spletnega obrazca

Veseli smo vsakega vašega sporočila. V tem primeru bo naša komunikacija potekala na podlagi našega zakonitega interesa, ki se kaže v komunikaciji upravljavca s splošno javnostjo. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje. Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.


Podrobneje

Pravna podlaga: zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) – 6(1)f GDPR.
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani.
Rok hrambe: do zaključka komunikacije. Že pred tem lahko zahtevate prekinitev komunikacije – posledično bomo vaše osebne podatke (če za njihovo nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala nadaljnja pravna podlaga (npr. pogodba) nepovratno uničili.

Videonadzor

V prostorih Toptime (hub33) izvajamo videonadzor. Tega smo uvedli z namenom, da varujemo tako vas, kakor tudi zaposlene. Prav tako z videonadzorom varujemo naše premoženje.

Pred uvedbo videonadzora smo dobro razmislili, kako postaviti kamere na način, da bodo čim manj posegali v zasebnost vas, naših strank, kakor tudi naših zaposlenih. Tako se ob izvajanju videonadzora resnično trudimo varovati zgolj tista območja, ki so nujno potrebna.


Podrobneje
Pravna podlaga: zakoniti interes (člen 6(1)f GDPR v povezavi s 3. poglavjem ZVOP-2) – varovanje ljudi in premoženja).
Kategorije uporabnikov: vzdrževalec videonadzornega sistema, državni organi (npr. Policija) – če izkažejo podlago v zakonu.
Rok hrambe: 6 mesecev
Posebne vplivi obdelave: samodejna prepoznava registrskih tablic na zasebni površini